Ελαφρά κάκωση ενδομητρίου

Μία απλή διαδικασία που έχει ονομαστεί «ελαφρά κάκωση ενδομητρίου» (Endometrial Scratching) φαίνεται να αυξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κάποια κέντρα αναφέρουν ότι με την τεχνική αυτή πετυχαίνουν διπλασιασμό όχι μόνο σε εγκυμοσύνες, αλλά και σε γεννήσεις ζώντων νεογνών. Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί αυτή η διαδικασία δεν είναι γνωστός. Πιστεύεται όμως ότι τα λευκά αιμοσφαίρια που συγκεντρώνονται στην περιοχή της κάκωσης του ενδομητρίου παράγουν ουσίες, οι οποίες παράλληλα με τη διαδικασία της επούλωσης δρουν ευεργετικά στην εμφύτευση των εμβρύων. Δεν έχει αποκλειστεί κάποιος γονιδιακός ρόλος ως αποτέλεσμα της τεχνικής. Αρχικά η κάκωση του ενδομητρίου χρησιμοποιήθηκε μόνο σε ασθενείς που είχαν προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής, όμως πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση της μπορεί να ωφελήσει όλες τις γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ακόμη και σε αυτές που προσπαθούν για πρώτη φορά.

Η διαδικασία της ελαφράς κάκωσης του ενδομητρίου

Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και περιλαμβάνει την κάκωση (ελαφρά απόξεση) του ενδομητρίου από ένα εργαλείο (πιπέτα ή ξέστρο) το οποίο εισάγεται μέσω του τραχήλου μέσα στη μήτρα. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην ωχρινική φάση (μετά την ωορρηξία) του προηγούμενου κύκλου από αυτόν που θα γίνει η εμβρυομεταφορά. Η γυναίκα μπορεί να βιώσει ήπιο άλγος, το οποίο όμως δεν διαρκεί πολύ, και συνήθως ανακουφίζεται με κοινά αναλγητικά όπως παρακεταμόλη, ή ένα μη-στεροειδές αντιφλεγμονώδες όπως η ιβουπροφαίνη, ή η ναπροξένη, τα οποία λαμβάνονται περίπου μία ώρα πριν την επέμβαση.