ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Γενικός γυναικολογικός έλεγχος

Ο γενικός γυναικολογικός μας έλεγχος προσφέρει σε όλες τις γυναίκες  όλων των ηλικιών μια γενικότερη γυναικολογική εξέταση υγείας.

Οι γυναικολογικές παθήσεις, καλοήθεις ή μη, μπορούν να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Όσο γρηγορότερα διαγνώσουμε μία γυναικολογική πάθηση, τόσο ευκολότερα θα θεραπευθεί.

Ένας πλήρης γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει:

  • 30 λεπτά συμβουλευτικής συνεδρίας
  • Λήψη πλήρους ιστορικού και πυελική εξέταση
  • Τραχηλικό επίχρισμα PAPtest)
  • Μέθοδος αντισύλληψης και έλεγχος σεξουαλικής υγείας
  • Επεξήγηση αποτελεσμάτων
  • Ρύθμιση συνταγογράφησης αν χρειάζεται