ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Αναζωογόνηση Ωοθηκών

Τι είναι η αναζωογόνηση ωοθηκών;

Γυναίκες, ακόμα και αυτές που είναι στην εμμηνόπαυση, πάντα έχουν αυγά μέσα στις ωοθήκες τους αλλά πολλά από αυτά, αν όχι όλα, είναι αδρανή. Η αναζωογόνηση ωοθηκών είναι μία καινούρια καινοτόμος διαδικασία που έχει ως σκοπό την αφύπνιση/επαγρύπνηση της ωριμότητας των ωαρίων και την ανάπτυξή τους μέσα στην ωοθήκη. Η αναζωογόνηση ωοθηκών θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη σε γυναίκες με Πρόωρη Ανεπάρκεια Ωοθηκών (POI)

Θεραπεία Αναζωογόνησης Ωοθηκών

1. PRP (Platelet Rich Plasma με PRP Forte 4ης γενιάς) Ενέσεις–  Οι PRP Ενέσεις είναι μια τεχνική όπου το αίμα που λαμβάνεται από το μπράτσο μεταφέρεται στον φυγοκεντρωτή έτσι ώστε να απομονωθεί το κυτταρόπλάσμα που είναινπλούσιο σε αιμοπετάλια και να επανατοποθετηθεί ξανά πίσω στην ωοθήκη. Είναι  μία ελάχιστα παρεμβατική διαδικασία στον κόλπο με σκοπό ότι με το PRP θα ενεργοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα των ωοθηκών για να δημιουργηθούν νέα ωάρια.

2. Μια άλλη τεχνική είναι να εισαχθούν ενέσιμα βλαστοκύτταρα από το λίπος του ίδιου του ασθενούς κατευθείαν μέσα στις ωοθήκες. Το σωματικό μας λίπος είναι γνωστό ότι έχει βλαστοκύτταρα. Σε αυτήν τη διαδικασία, τα κύτταρα του λίπους αφαιρούνται από την κοιλία (όπως και κατά την λιποαναρρόφηση) και μετά τα βλαστοκύτταρα απομονώνονται. Έπειτα ενέσιμα τοποθετούνται στις ωοθήκες.

Εάν προγραμματίσετε μια συμβουλευτική συνάντηση με την επιστημονική Ομάδα Γκαρεβέλας- Iolife και δείτε τον Δρα Αθανάσιο Γκαραβέλα, μπορείτε να συζητήσετε τις διάφορες επιλογές θεραπείας που υπάρχουν για εσάς. Η αναζωογόνηση ωοθηκών είναι μια προηγμένη διαδικασία γονιμότητας και επομένως βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο με άγνωστα ποσοστά επιτυχίας και αποτελέσματα.

Ιδανικές Υποψήφιες για την Θεραπεία Αναζωογόνησης Ωοθηκών

  • Γυναίκες με Πρώιμη Ανεπάρκεια Ωοθηκών (POI) (προγενέστερα αποκαλούμενη Πρώορη Αποτυχία Ωοθηκών (POF).
  • Γυναίκες μικρότερες των 40 ετών
  • Γυναίκες σε προώρη προεμμηνόπαυση
  • Γυναίκες με χαμηλή αποθήκη ωαρίων και εκείνες με χαμηλά επίπεδα της  αντιμυλλερίου ορμόνης (AMH)