ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Endometrial Receptivity Map

Το τεστ Endometrial Receptivity Map(ER Map) είναι ένα προσωποποιημένο τεστ για την διάγνωση της κατάστασης δεκτικότητας του ενδομητρίου κατά την διάρκεια του «παραθύρου» της εμφύτευσης. Ο ER Map επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση του χρονικού ορίου της στιγμής που μπορεί να υπάρξει η μεγαλύτερη δεκτικότητα του ενδομητρίου, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εμφύτευσης και  εγκυμοσύνης.

Ο ER Map είναι ένα μοριακό εργαλείο που βασίζεται στην ανάλυση έκφρασης 48 γονιδίων λειτουργικής σχετικότητας στην διαδικασία της δεκτικότητας του ενδομητρίου και της ανοσολογικής ανταπόκρισης που σχετίζονται με την εμφύτευση του εμβρύου.

Το ER Map είναι το μόνο τεστ δεκτικότητας του ενδομητρίου, το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ανοσολογικά ανταποκρινομένων γονιδίων που σχετίζονται στενά με την διαδικασία της εμφύτευσης.

Είμαι υποψήφια για το Endometrial Receptivity Map (ER Map);

Αυτό το τεστ συστήνεται σε ασθενείς οι οποίοι:

  • Έχουν πολλαπλές αποτυχημένες  προσπάθειες εμφύτευσης (τρεις ή και περισσότερες στην περίπτωση νέων γυναικών,και δύο ή και περισσότερες σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας)
  • Ζευγάρια που είχαν αποτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από μεταφορά καλών ποιοτικά εμβρύων.
  • Ασθενείς χωρίς προφανή προβλήματα στο ενδομήτριο, με φυσιολογική μήτρα και με παχύ ενδομήτριο αλλά χωρίς να έχουν επιτυχία στην εμφύτευση.