ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι καλοήθη μορφώματα  της μήτρας. Σχηματίζονται από τις μυικές στοιβάδες της μήτρας και αποτελούν τους πιο συνηθισμένους όγκους που βρίσκονται μέσα στην πύελο της γυναίκας. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που έχουν ινομυώματα δεν το γνωρίζουν γιατί συνήθως το μέγεθός τους είναι μικρό ή δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Τα ινομυώματα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα εξαιτίας του μεγέθους τους, του αριθμού τους ή της εντόπισης τους.

Μπορεί να επηρεάσει πάνω από το 40% των γυναικών αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό γυναικών θα χρειαστεί επέμβαση. Τα ινομυώματα είναι πιο συχνά σε γυναίκες ηλικίας 30 ως 40 ετών αλλά μπορεί να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Είναι πιο συχνά στις γυναίκες της μαύρης φυλής απ’ ότι της λευκής. Στις γυναίκες της μαύρης φυλής συμβαίνει να υπάρχουν σε νεαρότερη ηλικία και συνήθως αυξάνονται πιο γρήγορα. 

Το μέγεθος, το σχήμα, η εντόπιση των ινομυωμάτων μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Είναι δυνατόν να εμφανίζονται μέσα στο τοίχωμα της μήτρας (ενδοτοιχωματικά) ή να προβάλλουν απο την εξωτερική της επιφάνεια (υποορογόνια). Μερικά ινομυώματα καθώς αναπτύσσονται μέσα στο τοίχωμα της μήτρας, είναι δυνατόν να παραμορφώσουν την κοιλότητα της μήτρας (υποβλενογόνια) αλλά και την εξωτερική μορφολογία του οργάνου αυτού. Μια γυναίκα μπορεί να έχει μονάχα ένα ινομύωμα ή μπορεί να έχει πολλά ινομυώματα που να διαφέρουνε σε μέγεθος. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πως θα εξελιχθεί ένα ινομύωμα ή ομάδες των ινομυωμάτων.Μπορεί να παραμείνουν μικρά για αρκετό χρονικό διάστημα ή ξαφνικά να αρχίσουνε να μεγαλώνουν σε διάστημα μερικών μηνών ή χρόνων.