ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Υστεροσκόπηση

Ως ένα ελάχιστα παρεμβατικό διαγνωστικό εργαλείο, η υστεροσκόπηση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην διάγνωση γυναικείων διαταραχών.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μετά την εκτέλεση κάποιων τεστ ,αν είναι απαραίτητο,   μπορούν να εφαρμοσθούν χειρουργικές διαγνωστικές διαδικασίες με την μορφή υστεροσκόπησης ή λαπαροσκόπησης.

Η υστεροσκόπηση είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος  που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η κατάσταση των οργάνων στην κοιλότητα της μήτρας. Περιλαμβάνει τον οπτικό έλεγχο του εσωτερικού της κοιλότητας της μήτρας με την χρήση ειδικής οπτικής συσκευής- ένας διαστολέας ,που ονομάζεται υστεροσκόπιο. Μία κάμερα τοποθετείται στο υστεροσκόπιο που επιτρέπει την παρακολούθηση αλλαγών στα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κοιτάξουμε πλέον στο εσωτερικό της μήτρας και να διαγνώσουμε ανωμαλίες και παθολογικές καταστάσεις.  Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις μειώνουν τη πιθανότητα σύλληψης ή εμφύτευσης και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα σε μια ενδεχόμενη κύηση ή στην εξωσωματική ελαττώνοντας το ποσοστό των εγκυμοσυνών και αυξάνοντας το ποσοστό των αποβολών. 

Η κλινική μας διαθέτει   διαγνωστική  και χειρουργική υστεροσκόπηση.