ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Μεταφορά βλαστοκύστεων – Τί είναι;

Η μέθοδος των βλαστοκύστεων διαφέρει από την κλασσική Εξωσωματική κυρίως ως προς την ημέρα που γίνεται η μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα της γυναίκας.

Στην κλασσική Εξωσωματική η μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα γίνεται την 2η -3η ημέρα από την ωοληψία, όταν δηλαδή η ανάπτυξή τους βρίσκεται στο στάδιο των 4-8 κυττάρων.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των μεταφερόμενων εμβρύων έτσι ώστε να μειωθούν οι πολύδυμες κυήσεις με τις πιθανές μαιευτικές και περιγεννητικές επιπλοκές που αυτές ενέχουν, αλλά και το συναισθηματικό, οικονομικό και οικογενειακό κόστος που επιφέρουν.

Έτσι λοιπόν ένας τρόπος για να συμβεί αυτό, χωρίς όμως να μειώνεται η πιθανότητα επιτυχίας, είναι η μεταφορά βλαστοκύστεων.

Μεταφορά βλαστοκύστεων λοιπόν θεωρείται η μεταφορά των εμβρύων στην μήτρα της γυναίκας την 5η ή 6η ημέρα καλλιέργειας και με αριθμό κυττάρων περίπου 120-200, όπου έχει ήδη αρχίσει να γίνεται η διαφοροποίηση των κυττάρων σε τροφοβλάστη (περιφερειακή στιβάδα κυττάρων που θα σχηματίσει τον πλακούντα αργότερα) και στον εμβρυικό πόλο (εσωτερική μάζα κυττάρων από τα οποία θα σχηματιστεί το έμβρυο).

Έχει εκφραστεί η θεωρία ότι τα έμβρυα τα οποία φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης παρουσιάζουν καλύτερο πρότυπο ανάπτυξης και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφυτευτούν και να επιφέρουν εγκυμοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής μετά την λήψη των ωαρίων, τη γονιμοποίηση και την καλλιέργεια των εμβρύων πραγματοποιείται η μεταφορά τους στην μήτρα της γυναίκας.

Στο παρελθόν η πλειονότητα των εμβρυομεταφορών γινόταν την 3η ημέρα μετά την ωοληψία, όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο της διαίρεσης.
Τα τελευταία χρόνια όμως, μετά από προόδους στην παρασκευή κατάλληλων καλλιεργητικών μέσων, η καλλιέργεια των εμβρύων μπορεί να διενεργηθεί έως την 5η και 6η μέρα μετά την γονιμοποίηση, στο στάδιο των βλαστοκύστεων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Η εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης ποιότητας εμβρύων (υγιών εμβρύων), αφού μόνο τα υγιή γενετικά και δυνητικά ικανά προς εμφύτευση έμβρυα θα επιβιώσουν και θα φτάσουν στο στάδιο αυτό.

Ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται εξαρτάται ουσιαστικά από πολλούς παράγοντες αλλά συνήθως μεταφέρονται από δύο έως τέσσερα έμβρυα. Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα έμβρυα πολύ καλής ποιότητας υπάρχει η δυνατότητα κρυοσυντήρησης. Τέλος όσον αφορά την κατάψυξη των εμβρύων μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια.
Είτε την επόμενη μέρα της ωοληψίας (στο στάδιο των δύο προ-πυρήνων) είτε την 5η μέρα μετά την ωοληψία (στο στάδιο της βλαστοκύστης), είτε ενδιάμεσα όταν τα έμβρυα διαιρούνται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΕΩΝ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς βλαστοκύστης περιλαμβάνουν:

  • Την καλύτερη επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά. Αφήνοντας τα έμβρυα να εξελιχθούν στο εργαστήριο είναι πιο δύσκολο να επιλεγούν τα έμβρυα των οποίων η ανάπτυξη έχει προχωρήσει και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφύτευσης.
  • Υψηλά ποσοστά για μία επιτυχημένη κύηση. Η μεταφορά εμβρύων στο στάδιο βλαστοκύστης χαρακτηρίζεται από ποσοστό επιτυχίας 50-55% (βάση ερευνών) σε σύγκριση με το ποσοστό της 3ης ημέρας που είναι περίπου 35-40%.
  • Περιορισμός των πολύδυμων κυήσεων. Δυνατότητα μεταφοράς ενός ή δύο εμβρύων με αποτέλεσμα την μείωση της πιθανότητας πολύδυμης κυήσεως.
  • Περισσότερο επαρκή συγχρονισμό του εμβρυικού σταδίου με το γυναικείο ενδομήτριο.
  • Οι συσπάσεις της μήτρας μειώνονται κατά την 5η ημέρα μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ενός εμβρύου να αποβληθεί
  • Υπάρχει η δυνατότητα για παρακολούθηση του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών (ΣΥΩ) και εμβυομεταφορά εφόσον δεν αναπτυχθεί σοβαρό σύνδρομο. Διαφορετικά σε εκείνη την περίπτωση γίνεται κατάψυξη όλων των εμβρύων και χορήγηση GnRH ανταγωνιστή για θεραπεία του σοβαρού ΣΥΩ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΕΩΝ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα μειονεκτήματα της χρήσης της βλαστοκύστης για τη εμβρυομεταφορά θα μπορούσανε να είναι:

  • Η γυναίκα δεν μπορεί να έχει ένα έμβρυο κατάλληλο για τη μεταφορά.
  • Αύξηση του ποσοστού των μονοζυγωτικών διδύμων.