ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Πιστοποιήσεις

TEMOS

Είμαστε υπερήφανοι , γιατί η  Επιστημονική Ομάδα Γκαραβέλας Iolife –Iaso είναι η πρώτη Υποβοηθούμενη Μονάδα Αναπαραγωγής στην χώρα μας, που έχει πιστοποίηση από τον  πλέον αυστηρότερο, ανεξάρτητο και διεθνώς πιστοποιημένο οργανισμό TEMOS, για την ποιότητα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού της. Το σύστημα διαπίστευσης TEMOS είναι το μοναδικό σύστημα διαπίστευσης ιατρικών υπηρεσιών στο κόσμο που επικεντρώνεται στην διαχείριση ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ και του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Το Iolife-IASO, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας, πρωτοπορεί και επίσημα ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ιατρικού τουρισμού στην χώρα μας, στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την δέσμευση της ιατρικής μας  ομάδας που έχει αναλάβει την εγκαθίδρυση και διαχείριση της Μονάδας  για να παρέχουν τις πιο εξελιγμένες παροχές στα ζευγάρια από όλο τον κόσμο που τους έχουν εμπιστευτεί για να γίνουν γονείς.

Η ίδρυση του Ινστιτούτου της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ιασώ) βασίστηκε στην θέληση που συμμερίζονται τα μέλη του για την καινοτομία μέσω των καλύτερων πρακτικών και μεθόδων για να καθιερωθούν ως ένα κέντρο διάκρισης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Για την Πιστοποίηση TEMOS

 Διπλωματικό Συμβούλιο

Η πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα, που είναι πιστοποιημένη από το Διπλωματικό Συμβούλιο (DC)

Προτιμώμενος Νοσοκομειακός Συνεργάτης

Η Επιστημονική Ομάδα Γκαραβέλας –Iolife είναι η πρώτη Ιατρική Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που έχει λάβει πιστοποίηση ως προτιμώμενος νοσοκομειακός συνεργάτης  για την ποιότητά της και τις υπηρεσίες ασφαλείας σε Έλληνες και διεθνείς ασθενείς. Η Επιστημονική Ομάδα Γκαραβέλας –Iolife είναι η δεύτερη ¨πρώτη¨ σε διάστημα λίγων μηνών, καθώς μόλις τον περασμένο Ιανουάριο  αποτέλεσε την Πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που έχει πιστοποίηση από τον  πλέον αυστηρότερο, ανεξάρτητο και διεθνώς πιστοποιημένο οργανισμό TEMOS, για την ποιότητα των εγκαταστάσεων,υπηρεσιών και του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Πιστοποίηση του Διπλωματικού Συμβουλίου (DC)-Προτιμώμενος Νοσοκομειακός Συνεργάτης, είναι μια πιστοποίηση παγκόσμιας κλάσης, που αναγνωρίζεται μόνο από σύγχρονες Μονάδες Υγείας, που παρέχουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες.

Με  αυτή τη πιστοποίηση είμαστε  επισήμως ως  η προτεινόμενη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από το Διπλωματικό Συμβούλιο σε όλες τις πρεσβείες, προξενεία και διπλωματικά σώματα σε όλο τον κόσμο, καθώς  συμμετάσχει και  στο  Διπλωματικό Συμβούλιο-Προτιμώμενος Διευθυντικός Συνεργάτης.

Το Διπλωματικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην Χάγη, είναι ένα διεθνές επιστημονικό επιτελείο, με επιστημονικές προσωπικότητες της διπλωματίας, της πολιτικής,τα ης βιομηχανίας, των τεχνών και του αθλητισμού. Αυτή η αναγνώριση ακολουθεί την πιστοποίηση του  Iolife κατά  την TEMOS INTERNATIONAL για Ιατρικό Τουρισμό και την TUV HELLAS (TUV NORD) σύμφωνα με το ISO 9001 για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και των υπερσύγχρονων υποδομών.

Η Επιστημονική Ομάδα  καινοτομεί και επισήμως ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία του Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την δέσμευση των Εξειδικευμένων Επιστημόνων  στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή της Επιστημονικής Ομάδας Γκαραβέλας Iolife-Iaso για να παρέχει τις πιο εξελιγμένες υπηρεσίες σε ζευγάρια από όλο τον κόσμο που τους εμπιστεύεται. 

Αξιολογούμε την οικογένεια ως τις σημαντικότερες προτεραιότητες στη ζωή. Έτσι, θέτουμε ως αποστολή μας να πράττουμε το καλύτερο δυνατό, όπως αυτό πιστοποιείται από πρότυπα υψηλών προδιαγραφών, για την προστασία της υγείας και τη διευκόλυνση του στόχου διεύρυνσης της οικογένειας.