ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

ΑMH και Αναπαραγωγική Ικανότητα – Ορμόνη Γονιμότητας

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε έναν προληπτικό έλεγχο γονιμότητας ή να προχωρήσετε σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα  πρέπει να γνωρίζετε πως η AMH (Anti- Mullerian Hormone)  είναι μια εξέταση που ο γιατρός που σας παρακολουθεί , θα ζητήσει να κάνετε .

Η αντι-μυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ) είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται από τα κύτταρα των ωοθυλακίων. Τα επίπεδα της AMH στο αίμα μιας γυναίκας είναι σήμερα από τους ποιό αξιόπιστους δείκτες των αποθεματικών των ωοθηκών της σε ωάρια και πολύ καλύτερος προγνωστικός δείκτης από την FSH, για το επίπεδο γονιμότητας της γυναίκας. Όσο περνάει η ηλικία και ιδίως μετά τα 38 έτη της γυναίκας, τόσο πέφτουν τα επίπεδα της ΑΜΗ.

Η AMH δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου σας, έτσι ώστε η αιμοληψία μπορεί να γίνει σε όλες της μέρες του μήνα.

Η τιμή της μεταβάλλεται (μειώνεται σταδιακά) όσο μεγαλώνει μια γυναίκα. Αυτό συμβαίνει γιατί με το χρόνο μειώνεται ο αριθμός των ωοθυλακίων στις ωοθήκες  της γυναίκας, άρα μειώνεται και η γονιμότητά της.

Η μέτρηση της ΑΜΗ μπορεί γίνει οποιαδήποτε μέρα του κύκλου (με αιμοληψία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ανεξαρτήτως φαγητού).

Ανάλογα με το εργαστήριο, η μέτρηση μπορεί να γίνει σε διαφορετικές μονάδες.

 Για παράδειγμα, μπορεί να πάρετε αποτελέσματα που να αναφέρουν αυτές τις φυσιολογικές τιμές:

  • 16 – 30 ετών: 6,1 – 82,1 pmol/mL
  • 30 – 40 ετών: 3,4 – 66,7 pmol/mL
  • 40 – 50 ετών: 0,12 – 40,7 pmol/mL5
  • 50 ετών: <1,0 pmol/mL

Ή αυτές:

  • Βέλτιστη γονιμότητα: 4.0 – 6.8 ng/mL 
  • Ικανοποιητική γονιμότητα: 2.2 – 4.0 ng/mL
  • Χαμηλή γονιμότητα: 0.3 – 2.2 ng/mL
  • Πολύ χαμηλή γονιμότητα: <0.3 ng/mL

Χαμηλές τιμές της ορμόνης δεν αποτελούν από μόνες τους αιτία υπογονιμότητας. Αν η γυναίκα που ενδιαφέρεται να τεκνοποιήσει έχει χαμηλά επίπεδα AMH καλείται να αποφασίσει με την συνδρομή του θεράποντα ιατρού τον τρόπο που θα το επιδιώξει.

Η πολύ υψηλή τιμή της ΑΜΗ συνδυάζεται με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών ή το αντίθετο δηλαδή η χαμηλή της ΑΜΗ συνδυάζεται συνήθως με υψηλή τιμή FSH (όπως μετράται τη 2η – 3η ημέρα του κύκλου) και χαμηλή απόκριση ωοθηκών στα φάρμακα της εξωσωματικής ήτοι διέγερση.