ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Η συμβολή της τεχνολογίας Time-Lapse στην επιτυχία της Eξωσωματικής

Η επιλογή των κατάλληλων εμβρύων για μεταφορά είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τηνεπιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η διαδικασία επιλογής από τον εμβρυολόγο περιλαμβάνει τη μορφολογική εκτίμηση του εμβρύου, βάσει διεθνών κριτηρίων. Αυτή η γρήγορη όμως ματιά στα έμβρυα οδηγεί σε έκθεση τους στο εξωτερικό περιβάλλον και ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με την ανάπτυξη τους. Κατά τη μορφολογική παρατήρηση τους τα έμβρυα βρίσκονται έξω από τον κλίβανο στο ελάχιστο δυνατό, ωστόσο δεν παύει αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να διακόπτει τη συνεχόμενη ροή των ιδανικών συνθηκών ανάπτυξής τους.

Η χρήση των κλιβάνων που διαθέτουν τη τεχνολογία «time lapse monitoring» υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από τις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης σε όλο τον κόσμο. Ο κλίβανος αυτός διαθέτει στο εσωτερικό του σύστημα βίντεο που επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση της καλλιέργειας των εμβρύων.  Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η αδιάκοπη και λεπτομερής παρακολούθηση των εμβρύων από τη στιγμή της γονιμοποίησης μέχρι και τη στιγμή της εμβρυομεταφοράς, χωρίς φυσικά να είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους από τον κλίβανο.

Στόχος αυτής της νέας τεχνολογίας είναι η διατήρηση των ιδανικών για τα έμβρυα συνθηκών. Ταυτόχρονα, οι κλίβανοι time lapse δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής όλων των βασικών σταδίων ανάπτυξης των εμβρύων, όπως της στιγμής που εμφανίζονται οι προπυρήνες (γονιμοποιημένα ωάρια) και αρχίζουν να επιτελούνται οι κυτταρικές διαιρέσεις και σχηματίζεται η βλαστοκύστη. Επιπλέον, λόγω της διαρκούς παρακολούθησης των εμβρύων, οι εμβρυολόγοι μπορούν πλέον να στηρίζονται σε νέα μορφοκινητικά δεδομένα για την αξιολόγηση των εμβρύων και την επιλογή των βέλτιστων για εμβρυομεταφορά που έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα για μια επιτυχή εγκυμοσύνη.