ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Πότε θα πρέπει το ζευγάρι να αναζητήσει συμβουλή από ειδικό γονιμότητας?

Από τον Δρ Γκαραβέλα Αθανάσιο, χειρουργό γυναικολόγο – μαιευτήρα, ειδικό στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο ειδικός εξηγεί ποιες είναι οι ενδείξεις ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί εγκυμοσύνη φυσιολογικά και οδηγούμαστε στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Με τον όρο υπογονιμότητα, περιγράφουμε τη μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά από 1 έτος (12 μήνες) συχνών ελεύθερων σεξουαλικών επαφών. Ο προγραμματισμός για εγκυμοσύνη μπορεί να είναι δύσκολος. Εάν είστε έτοιμοι να γίνετε γονείς αλλά φαίνεται να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επίτευξη εγκυμοσύνης, ίσως είναι καιρός να αναζητήσετε συμβουλές από έναν ειδικό γονιμότητας. Η υπογονιμότητα δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Οι άνδρες μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Για να αναζητήσει ένα ζευγάρι συμβουλές για διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η γυναίκα να μην υπερβαίνει την ηλικία των 36 ετών
  • Το ζευγάρι να έχει ελεύθερες
  • Xωρίς προφύλαξη
  • σεξουαλικές επαφές
  • Να υπάρχει συχνότητα επαφών κάθε 2 με 3 ημέρες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου
  • Να υπάρχει ιστορικό τριών ή περισσότερων αποβολών
  • Το ζευγάρι να προσπαθεί για τεκνοποίηση για τουλάχιστον 12 μήνες

Εάν ένα ζευγάρι έχει ένα προφανές ιατρικό πρόβλημα που επηρεάζει την ικανότητά του να συλλάβει, όπως απουσία περιόδων, σεξουαλική δυσλειτουργία, ιστορικό πυελικής νόσου ή προηγούμενη χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως την αξιολόγηση της υπογονιμότητας. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις γυναικών των οποίων η ηλικία υπερβαίνει τα 36 έτη και επειδή οι πιθανότητες να γίνει φυσιολογική σύλληψη μειώνονται, η διερεύνηση των αιτιών υπογονιμότητας θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα των 12 μηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να ξεκινήσει η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής στους 6-8 μήνες ανεπιτυχών προσπαθειών. Η έγκαιρη ανεύρεση πιθανών αιτιών δυσκολίας σύλληψης θα σας βοηθήσει να επιλέξετε με ηρεμία τη σωστή θεραπεία και να έχετε υψηλότερες πιθανότητες επιτυχούς εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, μία σημαντική παράμετρος που μπορεί να οδηγήσει το ζευγάρι στην επιλογή της εξωσωματικής είναι η ηλικία της γυναίκας. Για ηλικίες 35 ετών και άνω εφόσον το ζευγάρι δεν μπορεί να συλλάβει φυσιολογικά, συνήθως προτείνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος με άλλες μεθόδους (σπερματεγχύσεις ή προγραμματισμένες επαφές).

Τι γίνεται μετά τα 40

Είναι γνωστό ότι μετά τα σαράντα η γυναικεία γονιμότητα ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ωοθήκες παράγουν ωάρια φτωχότερης ποιότητας, σε μικρότερο αριθμό και με αυξημένο ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Σήμερα η γενετική και οι νέες τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δίνουν σημαντικές δυνατότητες σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με την έγκαιρη  διάγνωση γενετικών ανωμαλιών που σχετίζονται με την ηλικία πριν από τη μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα καθώς και με αυξημένα ποσοστά επιτυχών κυήσεων χωρίς χρωμοσωμικές ανωμαλίες.