ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

24h Time-Lapse embryo monitoring

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πλήρως εξοπλισμένο Εμβρυολογικό μας εργαστήριο έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση την εξέλιξη ΟΛΩΝ των εμβρύων με την τελευταίας γενιάς Εμβρυοσκόπια τεχνολογίας Time Lapse.

Με στόχο την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας, περνάμε σε μία νέα εποχή, αποτελώντας την μοναδική Μονάδα Εξωσωματικής στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που έχει την δυνατότητα να καλλιεργεί όλα τα έμβρυα της Μονάδας στα νέα υπερσύγχρονα Εμβρυοσκόπια.

Με την πλήρη υιοθέτηση της πρωτοποριακής τεχνολογίας Embryoscope Time lapse Monitoring:

  • Παρακολουθούμε όλα τα έμβρυα σε ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας με μικροκάμερες με αποτέλεσμα η ανάπτυξή τους να παραμένει αδιατάραχτη και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή τους από τον επωαστή για την παρακολούθησή τους στο μικροσκόπιο
  • Διασφαλίζουμε το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης των εμβρύων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, το οποίο προσομοιάζει αυτό του ενδομητρίου της μητέρας
  • Επιλέγουμε με τη μέγιστη ακρίβεια τα καταλληλότερα έμβρυα για εμβρυομεταφορά, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας έως και 41%. (Πηγές : Pribenszky et alReprod Biomed Online (2017) 35(5): 511-520, Pribenszky et alReprod Biomed Online (2018) 36(3): 290-292)
    Οι εικόνες και τα video των εμβρύων από τις μικροκάμερες αναλύονται βάσει μορφοκινητικών παραμέτρων και τα έμβρυα ιεραρχούνται κατά σειρά ανάλογα με την εμφυτευτική τους δυναμική. Με την επιλογή του καταλληλότερου εμβρύου προς μεταφορά μειώνονται τόσο τα ποσοστά αποβολών όσο και ο απαιτούμενος χρόνος για την επίτευξη της εγκυμοσύνης
  • Συλλέγουμε σημαντικά δεδομένα διευρύνοντας τις δυνατότητες εφαρμογής των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

 Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες επίτευξης κύησης από την πρώτη κιόλας προσπάθεια!Όλα τα ζευγάρια που επιλέγουν την μονάδα μας, μπορούν να νιώθουν σιγουριά και εμπιστοσύνη ότι όλες οι διαδικασίες και τεχνικές που ακολουθούμε στην καρδιά του Κέντρου, το Εμβρυολογικό Εργαστήριο, πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια αξιοποιώντας το βέλτιστο που έχει να προσφέρει η τεχνολογία στον τομέα της Εξωσωματικής.