ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Kατάψυξη Σπέρματος – Κρυοσυντήρησης

Η Kατάψυξη Σπέρματος ή Kρυοσυντήρηση Σπέρματος είναι η διαδικασία συντήρησης των κυττάρων του σπέρματος για μεταγενέστερη χρήση.
Η Kρυοσυντήρηση του Σπέρματος μας δίνει τη δυνατότητα να «παγώσουμε» το χρόνο και σε περίπτωση που τεθεί θέμα γονιμότητας για οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα κρυοσυντηρημένου σπέρματος.
Θεωρείται μια ασφαλής διαδικασία, με την οποία δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε μωρά που προέρχονται από κρυοσυντηρημένο σπέρμα.

Όπως στη γυναίκα με τα ωάρια, έτσι και στον άντρα είναι φορές που συνιστάται η κατάψυξη σπέρματος.

Μια συνηθισμένη πλέον διαδικασία που δεν ενέχει καμία ανησυχία για το σπέρμα και την ποιότητα του και το οποίο διαφυλάσσεται σε κατάλληλες τράπεζες σπέρματος.

Ενδείκνυται σε άνδρες που:
• Θέλουν να διατηρήσουν το αναπαραγωγικό τους δυναμικό αναλλοίωτο, χωρίς την επίδραση της παρόδου της ηλικίας.
• Πρόκειται να λάβουν θεραπεία για καρκίνο ή να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση προστάτη ή όρχεω, διαδικασίες οι οποίες μπορεί να βλάψουν την ποιότητα ή την παραγωγή του σπέρματος.
• Πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική συλλογή σπερματοζωαρίων από όρχη ή επιδιδυμίδα, εφόσον η διαδικασία επιτύχει τη λήψη επαρκούς ποσότητας σπερματοζωαρίων.
• Εκτίθενται συστηματικά σε σπερματοτοξικούς παράγοντες στο χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, π.χ. χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, υψηλές θερμοκρασίες.
• Υποφέρουν από δυσλειτουργίες εκσπερμάτωσης.
• Παρουσιάζουν προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.
• Έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς σε θεραπεία βελτίωσης της ποιότητας του σπέρματος με πιθανά μη διατηρήσιμα αποτελέσματα.

Το σπέρμα φυλάσσεται μέσα σε διάλυμα ειδικό το λεγόμενο cryoprotectant, ώστε τα σπερματοζωάρια να είναι απόλυτα προστατευμένα εντός του.

Η χρήση του υλικού μπορεί να γίνει πολλά χρόνια μετά, ακόμα και μια 15ετία με πολύ καλή ποιότητα διατηρημένη και επίτευξη εγκυμοσύνης στα πλαίσια μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Οι λόγοι που αναγκάζουν έναν άντρα να καταψύξει στα σπερματοζωάριά του είναι όταν αυτά είναι λίγα και σε ποσότητα αλλά και φτωχά σε ποιότητα.

Πολλές φορές και για διάφορους λόγους παρουσιάζεται μικρή παραγωγή σπέρματος. Άλλοτε πάλι μια κακοήθεια στο γενετικό σύστημα του άντρα μπορεί να τον ωθήσει να κάνει χημειοθεραπεία οπότε καταστρέφεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων. Η βιοψία στους άρχεις μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το σπέρμα.

Σημειωτέων, η ποιότητα του σπέρματος και η δυνατότητα γονιμοποίησης του ωαρίου της συντρόφου ενός άντρα, δεν έχει καμία σχέση με το πόσο δυνατή και επαρκής είναι η σεξουαλική ζωή του ίδιου ατόμου.

Επιπλέον σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται ένα από τα πιο άριστα σπερματοζωάρια ώστε να γονιμοποιήσει το ωάριο και να παραχθεί ένα άριστο και γερό γενετικό υλικό με όλα τα χαρακτηριστικά του DNA του ατόμου.

Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται αρκετές κληρονομικές ή ανίατες ασθένειες και παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή καλή υγεία του νεαρού εμβρύου που αναμένεται να κυοφορηθεί.

Η επιλογή του σωστού σπερματοζωαρίου γίνεται με την μέθοδο ΙΜSI μέσα από ένα μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης αποκλείοντας ανωμαλίες όπως κακοσχηματισμένο κεφάλι, σώμα ή ουρά του σπερματοζωαρίου.

Για το πότε και ποιο σπερματοζωάριο θα καταψυχθεί, καθώς και πότε θα αποψυχθεί , εξαρτάται από την ποιότητα του σπερμοδιαγράμματος, μια εξέταση απαραίτητα για κάθε άντρα.

Υπολογίζεται ότι σε κάθε υπογόνιμο ζευγάρι ο άντρας ενοχοποιείται κατά 45%.

Όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μπορεί ένας άντρας να έχει κακοσχηματισμένο σπερματοζωάριο σε μια δύσκολη φάση της ζωής του και την αμέσως επόμενη στιγμή όλα να είναι φυσιολογικά.

Στην περίπτωση που το σπέρμα χρησιμοποιηθεί άμεσα αποψύχεται λίγες ώρες πριν και είναι έτοιμο προς χρήση στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η επαρκής ποσότητα δίνει την ελπίδα στο ζευγάρι χωρίς άλλη διαδικασία να χρησιμοποιήσει το φυλαγμένο σπέρμα για περισσότερες της μιας εξωσωματικές προσπάθειες.