ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Θεραπείες εξωσωματικής

Ο Ιατρικός Όμιλος Γκαραβέλα προσφέρει όλο το φάσμα των θεραπευτικών αγωγών συμπεριλαμβανομένης και της ΕΓ,  Μικρογονιμοποίηση Ωαρίων [ή αλλιώς ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI)], δωρεές ωαρίου και σπέρματος, παρένθετη μητρότητα,  αναζωογόνηση ωοθηκών, προ-εμφυτετική γενετική διάγνωση (PGD), όπως επίσης πιο βασικές διαδικασίες γονιμότητας όπως ενδομήτριες γονιμοποιήσεις (IUI).

Στο Αναπαραγωγικό Τεχνολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνεται το κλινικό εργαστήριο ενδοκρινολογίας και  ανδρολογίας του Ομίλου.    

Προσφέρουμε σε καθημερινή βάση, στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια μας αφενός μεν  εξετάσεις αίματος προκειμένου να ελέγχονται οι ορμόνες οι οποίες μας δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία των ωοθηκών και αφετέρου δε  συλλογή και η επεξεργασία σπέρματος  προκειμένου να έχουμε πιο εξειδικευμένη άποψη για την γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος.

Πριν από πέντε χρόνια κατασκευάσαμε ένα νέο υπερσύγχρονο εργαστήριο ΕΓ που χαρακτηρίζεται από το το σύστημα καλλιέργειας των εμβρύων και εξοπλίστηκε με καινούριους επωαστές και σταθμούς εργασίας, ώστε να διασφαλίζονται οι σταθερές συνθήκες που ευνοούν την βέλτιστη ανάπτυξη των εμβρύων. 

IVF SURE

IVF SURE– Υπηρεσία που βασίζεται στο αποτέλεσμα Υπερσύγχρονη θεραπεία εξωσωματικής με εγγυημένα αποτελέσματα. Τι είναι η IVF SURE: Η IVF SURE είναι το νέο εγγυημένο

Φυσικός Κύκλος εξωσωματικής

Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής αφορά την συλλογή ενός ωαρίου, που έχει συλλεχθεί με φυσικό τρόπο από εσάς κατά τη διάρκεια του κύκλου σας, και έχει

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια διαδικασία που εφαρμόσθηκε αρχικά με επιτυχία το 1978 κατά την οποία οι γυναικείες ωοθήκες διεγείρονται με φάρμακα γονιμοποίησης για να

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI)

Intra Uterine Insemination (IUI) Η σπερματέγχυση IUI,περιλαμβάνει την απευθείας εισαγωγή του ειδικά επεξεργασμένου σπέρματος στην μήτρα της γυναίκας στην πιο γόνιμη στιγμή του κύκλου της

Μεταφορά κατεψυγμένων ωαρίων

Είτε έχετε υποβληθεί σε θεραπεία γονιμότητας ή έχετε καταψύξει ωάρια ή έμβρυα. Η μεταφορά κατεψυγμένων ωαρίων είναι μια διαδικασία όπου η ασθενής χρησιμοποιεί κατεψυγμένα ωάρια

Μικροεξωσωματική Γονιμοποίηση (Mini IVF)

Στην μικροεξωσωματική γονιμοποίηση, μικρότερες δόσεις ορμονών χορηγούνται για μικρή χρονικά περίοδο (περίπου 5-9 ημέρες) στον φυσικό κύκλο της γυναίκας με σκοπό να πετύχουμε ‘ήπια ανταπόκριση’

Φυσικός Κύκλος εξωσωματικής

Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής αφορά την συλλογή ενός ωαρίου, που έχει συλλεχθεί με φυσικό τρόπο από εσάς κατά τη διάρκεια του κύκλου σας, και έχει