ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI)

Intra Uterine Insemination (IUI)

Η σπερματέγχυση IUI,περιλαμβάνει την απευθείας εισαγωγή του ειδικά επεξεργασμένου σπέρματος στην μήτρα της γυναίκας στην πιο γόνιμη στιγμή του κύκλου της περιόδου της. Οι γιατροί χρησιμοποιούν ορμονικές εξετάσεις αίματος και υπερήχους παρακολούθησης για να καταγράψουν τον κύκλο και να υποδείξουν τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται η ωορρηξία, έπειτα γίνεται η έκχυση του σπέρματος στη μήτρα με μια μη επεμβατική διαδικασία.

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση  IUI μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του φυσικού κύκλου ή αν απαιτείται η ωορρηξία της γυναίκας μπορεί να διεγερθεί με μία ένεση χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG)  για να προκληθεί η απελευθέρωση των ωαρίων.

Δεν διενεργείται συλλογή ωαρίων κατά την ενδομήτρια σπερματέγχυση  και η διαδικασία είναι συνήθως εύκολη και χωρίς πόνο.

Για ποιες γυναίκες  είναι;

  • Όσες έχουν καλή αποθήκευση ωοθυλακίων και ανοιχτές σάλπιγγες
  • Ελεύθερες γυναίκες που χρειάζονται δότη σπέρματος για να συλλάβουν.