ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια διαδικασία που εφαρμόσθηκε αρχικά με επιτυχία το 1978 κατά την οποία οι γυναικείες ωοθήκες διεγείρονται με φάρμακα γονιμοποίησης για να παράγουν πολλαπλά ώριμα ωάρια ,τα οποία μετά απομακρύνονται από το σώμα της γυναίκας και γονιμοποιούνται στο εργαστήριο με το σπέρμα του συντρόφου της(ή ενός δότη). Τα έμβρυα που θα προκύψουν καλλιεργούνται για 3-5 ημέρες, οπότε και 1 ή και 2 έμβρυα μετά μεταφέρονται πίσω στην μήτρα της γυναίκας.

Διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε κλινική γονιμοποίησης  περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Προετοιμασία ελεγχόμενης υπερδιέγερσης ωοθηκών (COH)

2. Υποβολή σε ελεγχόμενη υπερδιέγερση ωοθηκών (COH)

3. Ανάκτηση ωαρίων

4. Επεξεργασία σπέρματος

5. Γονιμοποίηση ωαρίων στο εργαστήριο

6. Επιλογή των καλύτερων εμβρύων για μεταφορά

7. Εμβρυομεταφορά

8. Κρυοσυντήρηση των υπολοίπων εμβρύων. (Αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν επιπλέον βιώσιμα έμβρυα μετά την εμβρυομεταφορά. Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν για επερχόμενη χρήση και με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τον ολοκληρωμένο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.)