ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Μεταφορά κατεψυγμένων ωαρίων

Είτε έχετε υποβληθεί σε θεραπεία γονιμότητας ή έχετε καταψύξει ωάρια ή έμβρυα.

Η μεταφορά κατεψυγμένων ωαρίων είναι μια διαδικασία όπου η ασθενής χρησιμοποιεί κατεψυγμένα ωάρια από προηγούμενη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης σε έναν καινούριο κύκλο. Εφαρμόζεται σε κύκλο χωρίς διέγερση και περιλαμβάνει πολύ προσεκτική παρακολούθηση και προετοιμασία της εσωτερικής επένδυσης της μήτρας (ενδομήτριο) για την προετοιμασία της μεταφοράς των κατεψυγμένων ωαρίων.

Είτε έχετε αποθηκεύσει κατεψυγμένα ωάρια  στη τράπεζά μας ή τα έχετε μεταφέρει σε εμάς από άλλη κλινική, η εξειδικευμένη ομάδα εμβρυολόγων μας  θα αποψύξει πολύ προσεκτικά το έμβρυο/τα έμβρυα και θα αξιολογήσουν την καταλληλότητά τους. Αν το έμβρυο είναι ακόμα κατάλληλο μετά την απόψυξη, θα μεταφερθεί στην μήτρα όπως σε έναν φυσιολογικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.