ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Μικροεξωσωματική Γονιμοποίηση (Mini IVF)

Στην μικροεξωσωματική γονιμοποίηση, μικρότερες δόσεις ορμονών χορηγούνται για μικρή χρονικά περίοδο (περίπου 5-9 ημέρες) στον φυσικό κύκλο της γυναίκας με σκοπό να πετύχουμε ‘ήπια ανταπόκριση’ από τις ωοθήκες. Στοχεύει στην ποιότητα και όχι την ποσότητα  των ωαρίων και των εμβρύων. Η συνολική δόση και η διάρκεια της διέγερσης είναι χαμηλότερη από αυτήν της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στο αρχικό σας ραντεβού και υπέρηχο, ο ιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας με λεπτομέρειες αν η μικροεξωσωματική γονιμοποίηση  είναι η ιδανική επιλογή για εσάς.

Πλεονεκτήματα

  • Άριστα αποτελέσματα επιτυχίας
  • Λιγότεροι κίνδυνοι και παρενέργειες
  • Υψηλότερη ποιότητα ωαρίων και εμβρύων σε σχέση με την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση.
  • Μειωμένος κίνδυνος Συνδρόμου Υπερδιέργερσης Ωοθηκών (OHSS)
  • Περισσότερο προσιτές οικονομικά θεραπείες.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται;

  • Γυναίκες με φυσιολογική αποθήκη ωαρίων
  • Γυναίκες πού κάνουν θεραπεία για ανδρογόνα
  • Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών(PCO/PCOS)
  • Γυναίκες που θέλουν να μειώσουν τον αριθμό των φαρμάκων
  • Γυναίκες που επιθυμούν να μειώσουν το σωματικό και ψυχολογικό φορτίο που σχετίζεται με την κλασική εξωσωματική