ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Καινοτόμες Θεραπείες

Μέθοδος απόκτησης μωρού με τρεις γονείς.

 Η Μονάδα μας είναι το μόνο εξειδικευμένο κέντρο στην Ευρώπη στην Τεχνική Μιτοχονδριακής Αντικατάστασης-Μεταφορά μητρικής Ατράκτου.

To   IOLIFE – IASO   πρόσφατα   έλαβε   άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την επικύρωση της τεχνολογίας ST σε ανθρώπινα ωάρια, εκτελώντας μια σειρά κλινικών δοκιμών σε ωάρια δoτριών και διερευνώντας τη σκοπιμότητά της στη θεραπεία προβλημάτων υπογονιμότητας που σχετίζονται με τις κυτταροπλασματτικές δυσλειτουργίες των ωαρίων.

Οι τεχνικές μιτοχονδριακής αντικατάστασης γενικά σχεδιάζονται για να εμποδίσουν την μεταφορά των ασθενειών του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) από τη μητέρα στο παιδί. Αυτές οι ασθένειες ποικίλουν στη όψη και την σοβαρότητα, αλλά κάποια συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις,σπασμούς, αδυναμία και οκνηρότητα, αδυμναμία στους μύες, απώλεια όρασης, και καρδιακά προβλήματα, οδηγώντας σε νοσηρότητα και σε κάποιες περιπτώσεις πρώιμο θάνατο. 

Η τεχνική spindle transfer (ST) βασίζεται στη μεταφορά του πυρηνικού γονιδιώματος από το ωάριο μιας πάσχουσας γυναίκας σε ένα ωάριο από μια υγιή δότρια ωαρίων που έχει αφαιρέσει το δικό της πυρηνικό γονιδίωμα. Μετά από χρόνια έρευνας, διάφορες ομάδες συμφώνησαν ότι η χρήση του ST στα ανθρώπινα ωάρια μπορεί να αποτελέσει την πλέον καινοτόμο τεχνολογία για την πρόληψη της μετάδοσης μιτοχονδριακών ασθενειών από τις πάσχουσες γυναίκες στα παιδιά τους ή για τη θεραπεία της υπογονιμότητας που προκαλείται από κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίες στα ωάρια.

Για να καθιερωθούν κλινικά μοντέλα για αυτήν την νέα θεραπευτική προσέγγιση, διάφορες επιστημονικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί παρουσιάζουν ότι η μητρική  άτρακτος  μπορεί όντως να αντικατασταθεί επιτυχώς τόσο σε ωάρια ζώων  όσο και ανθρώπων.

Στην πραγματικότητα, λόγω αυτής της τεχνικής έχουν ήδη γεννηθεί δύο υγιή μωρά. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων των ασθενών με ασθένειες mtDNA δεν είναι τόσο συνηθισμένος, μία από τις κύριες αιτίες επαναλαμβανόμενης αποτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, π.χ. αποτυχία εμφύτευσης, στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙVF) έχει αποδοθεί σε δυσλειτουργίες που επηρεάζουν το κυτταρόπλασμα του ωοκυττάρου αντί των ελλείψεων του πυρηνικού DNA. 

Για αυτές τις περιπτώσεις υπογονιμότητας που προκαλούνται από ωοπλασμικά ελαττώματα, η μεταφορά του συμπλέγματος ατράκτου-χρωμοσωμάτων σε ωοκύτταρο δότριας θα μπορούσε  να αποτελέσει μια πολύτιμη στρατηγική για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, αυτή η τεχνική ST θα επέτρεπε στις υπογόνιμες γυναίκες να έχουν τα δικά τους βιολογικά παιδιά, αποφεύγοντας την διαδικασία της δωρεάς ωαρίων , που θα οδηγούσε σε ένα μωρό μη γενετικά συγγενικό με τη μητέρα.