ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Εμβρυακές εξετάσεις (PGD,PGS)

Η τεχνική προεμφυτευκής εξέτασης περιλαμβάνει τον έλεγχο των γονιδίων ή των χρωμοσωμάτων των εμβρύων, που δημιουργούνται από την εξωσωματική γονιμοποίηση ή την ενδοωπλασμική έγχυση ωαρίου /μικρογονιμοποίηση ωαρίου(ICSI), πριν αυτά μεταφερθούν στην μήτρα.

 Αυτή η τεχνική βοηθά στην διασφάλιση ότι μόνο υγιή έμβρυα τοποθετούνται στην μήτρα κατά την διάρκεια της θεραπείας και προσφέρει μια εναλλακτική στις ισχύουσες διαγνωστικές διαδικασίες που έπονται της σύλληψης(πχ. Αμνιοπαρακέντηση ή δείγμα χοριακής λάχνης), που ακολουθούνται συχνά από την δύσκολη απόφαση τερματισμού της εγκυμοσύνης αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά.

 Ο εμβρυολόγος μπορεί να εφαρμόσει μια διπολική βιοψία, μια βλαστομερή βιοψία ή μια βιοψία λήψης τροφοβλάστη για να αποκτήσει γενετικές πληροφορίες από ένα έμβρυο.