ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

KIR-HLAC γονοτυπικά τεστ

Τα KIR και HLA-C γονοτυπικά τεστ μας επιτρέπουν να καθορίσουμε αν υπάρχει καλή συμβατότητα μεταξύ των KIR υποδοχέων την μήτρας  και των «ξένων» HLA-C που παρουσιάζονται στο έμβρυο. Αν ισχύει αυτό, τότε η διαδικασία της αντοχής μήτρας-εμβρύου θα αναπτυχθεί σωστά και η εγκυμοσύνη θα εξελιχθεί χωρίς επιπλοκές.

Διαφορετικά, αν αυτή η συμβατότητα ανάμεσα στους εμβρυονικούς υποδοχείς της μήτρας HLA-C και KIR δεν υπάρχει, τότε η διαδικασία της εμβρυονικής αποδοχής, και της εγκυμοσύνης θα διακινδυνεύσει.

Ακόμα και όταν και τα δύο μέλη του ζευγαριού είναι υγιή και γόνιμα, οι ανοσολογικές ασυμβατότητες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις αναπαραγωγικές διαδικασίες οι οποίες ίσως να  έχουν ως αποτέλεσμα περιπλοκές και αποβολή κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το KIRHLAC γονοτυπικό τεστ μας επιτρέπει να :

  • Αναγνωρίσουμε την αιτία επαναλαμβανόμενων αποβολών και αποτυχία κατά την εμφύτευση.
  • Αποφασίσουμε τον καλύτερο δυνατό αριθμό ωαρίων για μεταφορά.
  • Εμποδίσουμε πιθανές περιπλοκές κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • Να επιλέξουμε μία συμβατή-‘ο δότρια/δότη για την μέλλουσα έγκυο γυναίκα, και στις δύο περιπτώσεις, αυτή του ωοκυττάρου και του σπέρματος