ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Μη κατηγοριοποιημένο

Μη κατηγοριοποιημένο
Dr. Athanasios Garavelas

Μεταφορά βλαστοκύστεων – Τί είναι;

Η μέθοδος των βλαστοκύστεων διαφέρει από την κλασσική Εξωσωματική κυρίως ως προς την ημέρα που γίνεται η μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα της γυναίκας. Στην

Read More »