ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – MD, MSC, MMSC

Eπενδύουμε στη Ζωή

Η κλινική μας Institute of Life είναι η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που εγκατέστησε και λειτουργεί στο εργαστήριό της τους νέους καινοτόμους επωαστές Geri , στο πλαίσιο της full timelapse παρακολούθησης των εμβρύων της!

Το #Geri® είναι ένας καινοτόμος #επωαστής νέας τεχνολογίας με ενσωματωμένες δυνατότητες συνεχούς (24ης) παρακολούθησης εμβρύων με μικροκάμερες.

Σχεδιασμένο για να παρέχει ένα εξατομικευμένο και αδιατάρακτο #περιβάλλον_επώασης, βοηθά στην επίτευξη βέλτιστων, άνευ διαταραχών, συνθηκών καλλιέργειας για τη βελτίωση της #ποιότητας και της #βιωσιμότητας των εμβρύων.

Επιπλέον:

➡Βελτιώνει τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης

➡Διατηρεί τα έμβρυα στην κατάλληλη, φυσιολογική θερμοκρασία σώματος, προσομοιάζοντας το ενδομήτριο περιβάλλον

➡Εφαρμόζει αδιατάρακτη καλλιέργεια των εμβρύων σε περιβάλλον φυσιολογικής υγρασίας μειώνοντας το in-vitro stress

➡Το προηγμένο λογισμικό που διαθέτει υποστηρίζει την αξιολόγηση των εμβρύων, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έμπειρο κλινικό εμβρυολόγο.